מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
 

אחראי היתר רעלים

פתיחת הקורס  28.2.11
קורס ימים בשעות 
מיקום הקורס מרכז הדרכה ארצי
פארק התעשייה קיסריה, האשל 7
מנהל הקורס  
מיעוד ל-

עסק / מפעל אשר בידו היתר רעלים מתבקש עפ"י חוק למנות אחראי רעלים אשר יעבור בהצלחה השתלמות וכן יוסמך לפעול מטעם המפעל כאחראי היתר רעלים בכל הקשור מבחינה מקצועית.
במסגרת ההשתלמות יחשף המשתתף לתכוניותיהם המסוכנות של הרעלים ואופן הטיפול בהם בשימוש שוטף וכן באירוע חריג.
 
נושאי לימוד ההשתלמות:


דמי השתתפות  1,000 ש"חפתיחת הקורס כפופה למינימום נרשמים