מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
 

ממונה חומ"ס במפעלים ומוסדות

פתיחת הקורס  1.2.11
קורס  ימים בשעות
מיקום הקורס מרכז הדרכה ארצי
פארק התעשייה קיסריה, האשל 7
מנהל הקורס  
מיעוד ל-  
 

להוריד!!!!
מפעלים ומוסדות עומדים בשגרה בפני רשויות החוק, וכן ספקי הציוד והשירותים, המחויבים לעשות מלאכתם בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים ועל כן מכון התקנים בשיתוף המכון לכבאות מתקדמת חברו יחד לפתיחת בית הספר למקצועות האש וחומרים מסוכנים, המאגד מגוון תחומי כבאות שונים.
משתתפי הקורס ירכשו ידע רב העשוי להביא למזעור הסיכונים הקיימים בשטחם ועמידה ברמת הבטיחות הנדרשת. במסגרת התכנים יושם דגש על הכרת החקיקה והתקינה הרלוונטית, חשיפה לציוד והמערכות השונות, הערכת סיכוני אש, מניעת דלקות, הגברת המודעות ועוד.

נושאי הקורס:
הכרת הרשויות, החקיקה והתקינה
תקנים ישראליים ובינ"ל
בטיחות חיים LIFE SAFETY
מניעת דליקות והתפשטותן
ציוד כיבוי, גילוי והתרעה
הערכות לתקריות חירום
הערכת סיכונים ותוכניות בטיחות אש

* המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכן הקורס בהתאם לדרישות
דמי השתתפות  1,000 ש"חפתיחת הקורס כפופה למינימום נרשמים