מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
   

בטיחות באש וחומ"סהיערכות לתקריות אש הינה מרכיב הכרחי בתכנונם של מבנים ומתקנים חדשים וכן בשדרוגם ותפעולם השוטף של מבנים ומתקנים קיימים. הנזק הצפוי של תקריות מסוג זה יכלול אפשרויות רבות של פגיעה בנפש ורכוש ולפיכך משלב אלמנטים רבים במבנה, שמטרתם למנוע ולהתמודד בתקרית וכן לשאוף למזער נזקים במידת האפשר בעת קרות האירוע. ביטוי לחשיבות הנושא ניתן כיום בפירוט נרחב של חקיקה ותקינה מקצועית מנחה בתחום, ישראלית ובינ"ל, המאומצת ומיושמת בשוטף תוך שילוב הדרישות להגנה אקטיבית ופאסיבית.
מטרת הקורסים הינה לסקור בפני המשתתפים חוקים, תקנות ותקנים מקצועיים רלוונטיים בהתייחס לתקינה ישראלית ובינ"ל. כמו כן הקורסים יקנו למשתתפים כלים יעלים ושימושיים להבנה וטיפול בתחום החומרים המסוכנים, על מגוון היביטיו, היערכות המפעלים והמוסדות לתקריות חומרים מסוכנים, הערכת הסיכונים ומניעתם, הגברת המודעות ועוד.


נפתחים בקרוב

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 

ממונה בטיחות אש

8 ימים (64 שעות)
8:30-16:30
הכשרת עובדים לתפקיד של ממונה בטיחות אש במפעלים ומוסדות
לפרטים נוספים על הקורס
טופס
הרשמה


קורסים בטיחות באש וחומ"ס

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 טרם נקבע

 ממונה חומ"ס במפעלים ומוסדות

  8 ימים
(64 שעות)
   
טרם
נקבע
אחראי היתר רעלים
 3 ימים
(24 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות כיבוי אוטומטיות- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת  1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות גילוי אש- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת  1 ימים
(8 שעות
   
טרם
נקבע
סידורי בטיחות אש לפי חוק התכנון והבנייה (הרוויזיה החדשה 3/09)  1 ימים
(8 שעות)