מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
   

בטיחות בעבודה

עשרות אלפי עובדים בישראל נפגעים מידי שנה בתאונות עבודה. הקפדה על בטיחות בעבודה נועדה למזער את הסיכונים לפגיעה ולמקסם את המודעות לנושא זה בקרב כלל הגורמים המוערבים. חקיקה תקנות והוראות חדשות, שמטרתן הגנה על העובד מפני פגיעה מתפרסמות מידי שנה.
האחריות לקיום הוראות בדבר בטיחות, גהות ושמירה על בריאות העובדים מוטלת על המחזיק במקום העבודה או תופש המפעל אשר אחראי שכל הפעילות המתקיימת במקום העבודה תעשה בצורה המבטיחה את בטיחותם ובריאותם של העובדים במקום.
מטרת הקורסים היא הקניית ידע למשתתפים העשוי להביא למזעור הסיכונים הקיימים בשטח  ועמידה ברמת הבטיחות הנדרשת. במסגרת התכנים יושם דגש על הכרת החקיקה העוסקת בבטיחות וגיהות, בעדכונים ובשינויים החלים בהם וכן הקנית ידע והכשרה בסיסיים בטכנולוגיות התעשייתיות ובהתפתחותן.


נפתחים בקרוב

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 

קורס נאמני בטיחות

3 ימים (24 שעות)
8:30-16:30
מרכז ההדרכה מעביר קורס נאמני בטיחות באישור משרד התמ"ת
לפרטים נוספים על הקורס
טופס
הרשמה


קורסים בטיחות בעבודה

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 טרם
נקבע

 תחקור תאונות ואירועים

3 ימים
(24 שעות)
 

 
טרם
נקבע

הערכות הארגון ליישום תקן ניהול בטיחות 18001

1 ימים
(8 שעות)