מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
   

הגנת הסביבה

בשנים האחרונות גברה המודעות והדאגה לסביבה בקרב התעשייה וכן ההבנה כי זיהומים מקומיים כגון זיהום אוויר, קרקע, מים עיליים ומי תיהום, גורמים לתופעות ארוכות טווח המתבטאות באפקטים גלובליים כגון אפקט החממה, הרס שכבת האוזון, גשם חומצי זיהום נחלין ומאגרי מים ועוד.
מפעלים נדרשים באופן הולך וגובר לקחת בחשבון את קשרי הגומלין בין תהליכי הייצור המתקיימים בשטחם לבין ההשפעה של תהליכים אלה על בני האדם והסביבה. מוטלת עליהם החובה למנוע כל ניגוד או סתירה בין הפיתוח התעשייתי לבין ההגנה על משאבי הטבע.
מטרת הקורסים בנושא זה היא ללמד את המשתתפים מהם הגורמים לזיהומים, הפגיעה באיכות הסביבה, כיצד מודדים את רמת הפגיעה, מהם התקנים המחייבים ומהן השיטות הקיימות להקטנת הפגיעה. המשתתפים יקבלו כלים להתמודדות עם הנושא.


נפתחים בקרוב

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 

 


 

 


קורסים הגנת הסביבה

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
טרם
נקבע

אחראי היתר רעלים

3 ימים
(24 שעות)
 
   
 טרם
נקבע

 ממונה הגנת הסביבה בארגון

 5 ימים
(40 שעות)

 
טרם
נקבע

ממונה חומ"ס במפעלים ומוסדות

 8 ימים
(64 שעות)