מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 

טופס הרשמה
הנחיות להרשמה

פתיחת הקורס/השתלמות/יום עיון מותנית במינימום משתתפים. 

ביטול השתתפות: עד 30 יום לפני פתיחת הקורס- לא יחויב המשתתף בדמי ביטול. החל מ- 15 יום לפני פתיחת הקורס- יחויב המשתתף ב- 25% משכר הקורס. החל מיום פתיחת הקורס יחוייב המשתתף ב- 50% משכר הקורס. לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס- יחויב המשתתף בתשלום מלא של הקורס. בכל מקרה של ביטול, החיוב יעשה באופן אוטומטי ללא התראה מוקדמת. 

הרני מאשר קבלת הודעות, ידיעות חדשות ופרסומים ממרכז ההדרכה באמצעות דוא"ל.
 

הקפד למלא את הפרטים בטופס בצורה מדוייקת. במידה ולא ימולאו שדות הטופס המסומנים בכוכבית הטופס לא ישלח.