מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 


קורסים כנסים והדרכות של מרכז ההדרכה

 הקפדה על בטיחות בעבודה נועדה למזער את הסיכונים לפגיעה ולמקסם את המודעות לנושא בקרב כלל הגורמים המעורבים.

הערכות לתקריות אש מרכיב הכרחי בתכנונם של מבנים חדשים וכן בשדרוגם ותפעולם השוטף של מבנים קיימים 

מפעלים נדרשים לקחת בחשבון את קשרי הגומלין בין תהליכי הייצור המתקיימים בשטח לבין ההשפעה על בני אדם והסביבה.


פעילות מרכזית המתבצעת מטעם מרכז ההדרכה כוללת כנסים, ימי עיון והשתלמויות יומיות במגוון נושאים.


אודות מרכז ההדרכה

פעילות המכון כוללת מרכז הדרכה ארצי ללמוד מקצועות הבטיחות השונים. המרכז מתמחה בייעוץ, תכנון, ועריכת תוכניות לימוד מפורטות המועברים ע"י בעלי מקצוע שונים המומחים בתחומם ובעלי ניסיון רב בפיתוח וליווי תוכניות לימוד שונות.
העברת תוכניות הלימוד מתבצעת בשלושה מישורים:
1. לימוד במסגרת קורסים והשתלמויות הנקבעות מראש ומתבצעות בתחומי המרכז.
2. ביצוע הדרכות ולימוד נושאים שונים בשטחי המפעלים והמוסדות- לפי דרישה נקודתית המועלית ע"י הלקוח.
3. פיתוח תוכנית לימוד ספציפית עבור ארגון ו/או ענף פעילות מסוים והעברתה בתחום המרכז או בשטחי הלקוח, לפי העניין.

 

 


נפתחים בקרוב

 קורס נאמני בטיחות

העברת קורס נאמני בטיחות באישור משרד התמ"ת

 קורס ממונה בטיחות אש 

הכשרת עובדים לתפקיד של ממונה בטיחות אש במפעלים ומוסדות