מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 

לכל שאלה תהיה איתנו בקשרורדי - המכון לכבאות ובטיחות
מרכז הדרכה ארצי

האשל 7, ת.ד. 3085, פארק תעשייה קיסריה 38900
טלפון: 04-6272774 פקס: 04-6272775
info@vardi-ins.co.il