מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 
   

כנסים וימי עיון

 פעילות מרכזית המתבצעת מטעם מרכז ההדרכה כוללת כנסים, ימי עיון והשתלמויות יומיות במגוון נושאים.
פעילויות הדרכה חד יומיות מוגשות לאישור מפקח עבודה ראשי על מנת שתוכרנה כימי כשירות לממונים על הבטיחות. 


נפתחים בקרוב

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 

 

     


כנסים וימי עיון

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 טרם
נקבע

 הערכות הארגון ליישום תקן ניהול בטיחות 18001

 1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות כיבוי אוטומטיות- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת 1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות גילוי אש- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת 1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
סידורי בטיחות אש לפי חוק התכנון והבנייה (הרוויזיה החדשה 3/09) 1 ימים
(8 שעות)