מרכז הדרכה ארצי
לבטיחות באש | בעבודה | הגנת הסביבה
 


תוכנית קורסים והשתלמויות

מועד ההתחלה שם הקורס מתכונת אודות הפעילות הרשמה
 

נאמני בטיחות

3 ימים
(24 שעות)
8:30-16:30
 
מרכז ההדרכה מעביר קורס נאמני בטיחות באישור משרד התמ"ת 
לפרטים נוספים על הקורס
טופס
הרשמה
 

ממונה בטיחות אש

 8 ימים
(64 שעות)
8:30-16:30
מטרת הקורס הינה להכשיר עובדים לתפקיד של ממונה בטיחות אש במפעלים ומוסדות 
לפרטים נוספים על הקורס
טופס
הרשמה
טרם
נקבע

ממונה חומ"ס במפעלים ומוסדות

 8 ימים
(64 שעות)
משתתפי הקורס ירכשו ידע רב העשוי להביא למזעור הנזקים הקיימים בשטחם ועמידה ברמת הבטיחות הנדרשת 
 
טרם
נקבע

אחראי היתר רעלים

 3 ימים
(24 שעות)
הכרת תכנותיהם המסוכנות של הרעלים ואופן הטיפול בהן
 
טרם
נקבע

תחקור תאונות ואירועים

3 ימים
(24 שעות)
   
טרם
נקבע

ממונה הגנת הסביבה בארגון

5 ימים
(40 שעות)
   
טרם
נקבע

הערכות הארגון ליישום תקן ניהול בטיחות 18001

1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות כיבוי אוטומטיות- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת 1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
מערכות גילוי אש- תכנון, הקמה ובקרה שוטפת 1 ימים
(8 שעות)
   
טרם
נקבע
סידורי בטיחות אש לפי חוק התכנון והבנייה (הרוויזיה החדשה 3/09) 1 ימים
(8 שעות)